O farmě


Jak to všechno začalo

Na samém začátku byla láska a pocit zodpovědnosti k přírodě. Vnímali jsme, že každodenní běžný způsob života neprospívá životnímu prostředí, ani našemu zdraví. Nákupem běžných potravin, které mnohdy putují z druhého konce světa, vytváříme nejen hromadu zbytečného odpadu, zanecháváme za sebou výraznou uhlíkovou stopu, ale podporujeme i ne příliš vhodné zacházení se zvířaty. Proto jsme pořídili čtyři včelstva, pár slepic, husy, králíky, dvě kozy a vysadili meruňkový sad. A snili sen o soběstačnosti. Ale nic není tak jednoduché.

Když jsme po čase za cenu omylů a chyb zvládli náš malý dvorek, přemýšleli jsme, kam se posunout dále. Práce se zvířaty nás naplňovala a pozitivní ohlasy od přátel a rodiny na kvalitu produktů nás utvrdily v myšlence nabídnout nejen tyto produkty ale i prostor k relaxaci a poznávání skutečného farmaření i širšímu okolí. 


Jak farmaříme

Zvířata chováme celoročně na pastvě. Mají tak možnost volného pohybu. V zimě či za nepříznivého počasí se mohou ukrýt v přístřešcích.

Mláďata krav, ovcí či koz předčasně neodstavujeme od svých matek a nekrmíme umělým mlékem, jak je zvykem v běžných zemědělských podnicích, které potřebují zpracovávat mléko z komerčních důvodů co nejdříve.

I slepice mají celoroční volnost pohybu a netísní se v malém prostoru. Jsou tak spokojenější, vzájemně se neklovou a odměnou jsou nám ta nejlepší vejce.

Zvířata neodrohováváme, nezkracujeme ocásky, ani neděláme jiné podobné úkony. Naopak se jim snažíme vytvořit co nejpřirozenější prostředí. 


Naše mléko

Pro náš chov jsme si vybrali krávy plemene jersey, jejichž mléko obsahuje více bílkovin a tuků než mléko běžně dostupné. Mléko je velmi lahodné a výborně se hodí k výrobě sýrů a dalších mléčných produktů.

Na farmě chováme i východofríské ovce, které jsou známé svoji mléčnou užitkovostí. Na jižní Moravě není toto plemeno příliš zastoupené a toto mléko je v našich podmínkách spíše vzácností. Pro velký podíl bílkovin a tuku má vysokou výživovou hodnotu, je lehce nasládlé a velmi chutné. 


Jak šel čas


Vybavení farmy a mlékárny realizujeme za částečné podpory v rámci projektů:

Rozvoj rodinné Farmy u Staré hory

cíl: rodinná farma s vytvořenými podmínkami pro pastevní chov cca 20 koz a 20 ovcí

Vybudování rodinné Minimlékárny u Staré hory

cíl: vytvoření podmínek pro zpracování mléka včetně mléčných produktů v suterénních prostorách rodinného domu