Obnovujeme háječek

19.06.2024

Vydáte-li se od evangelického kostela na Rychmanově dolů po polní cestě okolo ohrad se zvířaty, narazíte na malý lesík. Mnozí ho znají pod názvem háječek, někteří starousedlíci pod pojmem břehy. Možná je matoucí, proč břehy, když okolo jsou jen samá pole. Jak ale vyplývá z kronik, v době Přemyslovců zde byl založen jeden z velkých rybníků, jehož dno tvořila i nedaleko vzdálená řeka Litava. Rybník zde již není řadu let, velká jeho část se stala úrodnou půdou a z části původního břehu vznikl již zmíněný háječek s největší pravděpodobností náletem různých dřevin.

Toto místo jsme si včetně přilehlých doposud konvenčně obdělávaných polí pronajali a pustili se do práce. Okolo lesíku jsme vyseli pastevní trávu, kam přemístíme některé ovce a kozy, obnovili původní cestu okolo celého háječku, kam se již nyní můžete vydat na procházku, a postupně začali revitalizovat i část lesíku, neboť stromy prosychají, mají různé nemoci a jsou zarostlé náletovými křovinami. V přední části háječku tvoříme odpočinkové místo, kam bychom rádi umístili pro návštěvníky a kolemjdoucí samoobslužný bar.

Lesík obnovujeme vlastními silami. Doposud jsme vysadili asi 50 malých jehličnatých stromků, abychom zajistili pestrost tohoto místa v krajině. Pokud by se někdo rád připojil k dílu a daroval nám pro toto místo nějaký stromek, případně by si ho chtěl i sám zasadit, budeme rádi. My si bereme za úkol se o nové stromky starat a zalévat je.